Minela Burko-Smajić

MINELA BURKO – SMAJIĆ

Minela Burko-Smajić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za bos., hrv., srp. jezik i književnost naroda BiH. Radi kao lektorica u nekoliko časopisa. Aktivno učestvovala na raznim projektima, seminarima, edukacijama i konferencijama. Bila angažirana na projektu SOS Stariji brat, starija sestra u Sarajevu. Rođena je 1991. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Nastaviti dalji rast i razvoj posebno u oblasti nauke i kulture naročito na području Visokog, kao i zalagati se za još bolji i veći infrastrukturni progres u ovoj i ostalim oblastima života u Visokom.

Meni