Kemal Kardaš

KEMAL KARDAŠ

Kemal Kardaš je odlikovan  najvećim ratnim priznanjem Armije Republike Bosne i Hercegovine Zlatni ljiljan. Armiji Bosne i Hercegovine je  pristupio kao dobrovoljac 1992. godine i do kraja rata je ranjavan tri puta. Vrlo je aktivan i daje ogroman doprinos radu nekoliko udruženja i organizacija, koje se bave okupljanjem i zaštitom prava boračke populacije i osoba s invaliditetom. Završio je Ratnu oficirsku školu u Zenici, smjer političko djelovanje. Dokazani je patriota i borac za Bosnu i Hercegovinu. Vijećnik u aktualnom sazivu Gradskog vijeća Visoko (2016–2020), naročit doprinos je dao u poboljšanju statusa mladih, te naravno boraca, ratnih vojnih invalida i porodica šehida. Rođen je 1972. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Pomoći borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida da poboljšaju svoj položaj i ostvare svoje interese, da se osjećaju ponosnim i cijenjenim građanima Bosne i Hercegovine.

Meni