Izet Smajević

IZET SMAJEVIĆ

Izet Smajević je diplomirani inženjer mašinstva, doktor tehničkih nauka, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Objavio više od 140 naučnih i stručnih radova (30 u časopisima). Rukovodilac ili član tima u izradi više desetina naučnoistraživačkih i razvojnih projekata (5 međunarodnih). Rukovodilac 3 laboratorijske linije na Mašinskom fakultetu Sarajevo, od čega je dvije osnovao. Ko/Autor 3 patenta (1 u inostranstvu), 2 univerzitetska udžbenika i poglavlja u dvije knjige izdate izvan Bosne i Hercegovine. Bio je direktor Termoelektrane Kakanj i direktor Razvoja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Primjenom pomenutih patenata u industriji Bosne i Hercegovine je ostvarena ušteda u proizvodnim troškovima od najmanje 60 miliona KM. Za izvrsnost u radu, pored nagrada za tehničke inovacije, odlikovan je Medaljom rada/ Predsjedništvo SFRJ, Zlatnom značkom TE Kakanj i Plaketom za doprinos razvoju i širenju ugleda Mašinskog fakulteta Sarajevo. Vijećnik u aktuelnom sazivu Gradskog vijeća Visoko (2016-2020), u kojemu je kao predsjednik Kluba Nezavisne liste za Visoko. Član Kolegija i koordinator vladajuće većine u Vijeću dao ključni doprinos u pripremi i usvajanju odluka značajnih za dobrobit građana i razvoj Grada, među kojima je i generacijski projekat proširenja sistema vodosnabdijevanja u naseljena područja Gračanica i Moštre.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Održiv razvoj cijelog područja Grada, naročito u oblasti energetike, vodosnabdijevanja i zaštite okoline.

Meni