Halima Subaša

HALIMA SUBAŠA

Halima Subaša je suosnivač i član Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Supruga je šehida, koji je dobitnik najvećeg ratnog  priznanja Zlatni ljiljan. Napravila je ogroman doprinos u zaštiti djece i samohranih majki, kako kroz brojne aktivnosti u raznim udruženjima, tako direktno i lično. Kao delegat u Skupštini Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja na općinskom i kantonalnom nivou učestvovala je u donošenju odluka, koje se tiču statusa članova ovog Udruženja. Također, učestvovala je u svim aktivnostima vezanim za obilježavanje godišnjica pogibije dobitnika najvećih ratnih priznanja. Aktivna je u brizi o članovima porodica dobitnika ratnih priznanja. Kao predsjednica Skupštine Udruženja BH Žena je postigla da se poveća broj žena, koje počinju sopstveni biznis. Aktivno radi na podizanju svijesti o značaju i ulozi žene kod mladih. Po zanimanju je ekonomski tehničar. Rođena je 1970. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Doprinijeti stvaranju boljih uvjeta za život u svojoj lokalnoj zajednici i motivisati žene da se aktivnije uključe u politički život na lokalnom nivou, a posebno će se zalagati za očuvanje lika i djela šehida i poginulih boraca i zaštitu njihovih porodica kako na lokalnoj zajednici, tako i šire.

Meni