Elvir Špiodić

ELVIR ŠPIODIĆ

Elvir Špiodić je kao vijećnik u aktualnom sazivu Gradskog vijeća Visoko (2016–2020) dao ogroman doprinos u realizaciji niza projekata u Visokom, posebno na području Mjesne zejednice Čekrekčije, kao što su: projekt vodosnabdijevanja, redovni odvoz komunalnog otpada, ulična rasvjeta i asfaltiranje puteva. Bio je učesnik u ratu kao maloljetni pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Istaknuti je sportista i nosilac crnog pojasa u taekwondou, obavlja dužnost generalnog sekretara Taekwondo kolektiva Bosna u Visokom. Rukovodilac je Tehničkog sektora i zaštite na radu u Tehničkom sektoru JU Dom zdravlja u Visokom. Tehničar je drumskog saobraćaja. Rođen je 1976. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Unaprijediti životni standard u Visokom, a posebno u Čekrekčijama kroz asfaltiranje preostalih puteva, izgradnje kanalizacije, finansiranja prijevoza djece u školu, te izgradnje mosta preko rijeke Bosne.

Meni