Dženeta Jamaković

DŽENETA JAMAKOVIĆ

Dženeta Jamaković je diplomirala i magistrirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položila je stručni ispit iz oblasti mašinstva u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Kao magistar mašinstva član je Inženjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine. Svojim radom u JP Visoko Ekoenergija napravila veliki rezultat u realizaciji proširenja distributivne gasne mreže prema Gračanici i Arnautovićima. Rođena je  1993. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Zalaganje za dalje proširenje distributivne gasne mreže  uz ekonomske pogodnosti za građane Visokog, ali i privredne subjekte na području grada Visoko, a poseban naglasak je zalaganje za bolje uvjete života i zdravu okolinu.

Meni