Bajro Fejzić

BAJRO FEJZIĆ

Bajro  Fejzić je predsjedavajući u aktualnom sazivu Gradskog vijeća Visoko (2016–2020). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te završio Komandno-štabni koledž u Pakistanu. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je aktivno angažiran u odbrani, gdje je obavljao niz ratnih dužnosti. Bio je oficir u aktivnoj službi Armije Republike Bosne i Hercegovine, Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U  interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Stalni razvoj svih dijelova grada Visoko, bolje uslove za život svojih sugrađana kroz realizaciju velikog broja projekata.

Meni