Amira Mušinbegović

AMIRA MUŠINBEGOVIĆ

Amira Mušinbegović je mlada aktivistkinja koja se bori za prava mladih kroz učešće u nevladinim i humanitarnim organizacijama. Završila je Srednju zubotehničku školu u Sarajevu. Rođena je 1995. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Bolji uslovi za obrazovanje i pravljenje većih mogućnosti za ostvarenje perspektivnog života za mlade.

Meni