Ajla Bečar Balta

AJLA BEČAR BALTA

Ajla Bečar Balta je diplomirala na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju. Kao član Službe za Lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko je osposobljena za samostalan rad na poslovima prikupljanja podataka, evidentiranja i pripreme aplikacija za projekte. Trenutno je zaposlena u velikom osiguravajućem društvu u kojem uspješno širi mrežu poslovnih partnera sa ciljem ostvarenja poslovnih rezultata. Rođena je 1995. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Boriti se za što bolji ambijent, uvjete života i budućnost građana kroz inicijative i prijedloge ukazanih potreba i ideja od strane građana.

Meni