Aida Zerdo

Aida Zerdo je direktorica u JU Centar za socijalni rad u Visokom. Dala je veliki doprinos u pružanju pomoći ranjivim skupinama stanovništva i rješavanju njihovih postojećih problema. Bila je aktivan učesnik u izradi Strategije razvoja socijalne zaštite općine Visoko. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za socijalni rad. Vijećnica  u aktualnom sazivu Gradskog vijeća Visoko (2016–2020) i učesnik stvaranja boljih uslova za život naših sugrađana. Rođena je 1983. godine.

U interesu građana Visokog želi ostvariti cilj: Aktivni rad na stvaranju boljeg ambijenta življenja stanovnika grada Visoko, a posebno na polju socijalne zaštite kroz podršku porodicama s djecom i starijim licima kojima je pomoć neophodna.

Meni